Kezdőoldal  |  Kínálat  |  Szolgáltatás  |  Hitel  |  Biztosítás  |  Elérhetőség

Hitel

A finanszírozás feltételei

Megfinanszírozható járművek:

 • Új- és használt gépjármű (személygépkocsi, 3,5 tonnáig kishaszongépjármű, motorkerékpár, robogó, quad)
 • A használt gépjárműnek eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:
  • A gépjármű kora a finanszírozási szerződés megkötésekor legfeljebb 16 év, a kishaszongépjárműé 14 év lehet.
  • A futamidő végén a személygépjármű kora nem lépheti túl a 18, kishaszongépjárművek esetén pedig a 15 évet. A gépjármű kora a finanszírozási szerződés megkötésekor személygépjármű esetén zárt végű pénzügyi lízingnél legfeljebb 16 év, kishaszongépjármű esetén zárt végű pénzügyi lízingnél legfeljebb 14 év lehet.
  • A futamidő végén a gépjármű kora nem lépheti túl személygépjármű esetén zárt végű pénzügyi lízingnél a 18 évet, kishaszongépjármű esetén zárt végű pénzügyi lízingnél a 15 évet.

Ki lehet az ügyfelünk?

 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy.
 • Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások.

A választható finanszírozási konstrukciók:

 • Természetes személyek: zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing.
 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek): zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing.

Finanszírozási konstrukciók jellemzői:

 • Zárt végű pénzügyi lízing esetében a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában marad a finanszírozott eszköz.
 • Nyílt végű pénzügyi lízing esetében a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában lesz az eszköz, azonban a futamidő végén a lízingbevevő az alábbi lehetőségek közül választhat:
  1. maradvány értéken megvásárolja, és így a tulajdonába kerül az eszköz,
  2. megjelöl egy harmadik felet, aki a maradványérték megfizetését követően tulajdonjogot szerezhet,
  3. visszaadja a Banknak lízingelt eszközt.

Biztosítási feltételek:

 • Normál (casco köteles) konstrukció: a finanszírozó a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő (a biztosítás biztosítottja a Merkantil Bank).
 • Casco-mentes konstrukció: kamatfelár mellett nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre. Ilyen – a cascokötelesnél drágább – konstrukció választásakor mérlegelni kell, hogy az ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén helyt kell állnia a finanszírozó felé szerződés szerinti tartozásának erejéig.

Milyen futamidővel vehető igénybe a finanszírozás?

 • A futamidő természetes személyek esetén a finanszírozás folyósításától számított 12-től akár 84 hónapig terjedhet, míg
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek) esetén a maximális futamidő 96 hónap is lehet.

Finanszírozás devizaneme:

 • Forint.

Forintban fix törlesztőrészletű változó futamidejű konstrukció

Forint és deviza alapú változó kamatozású finanszírozási konstrukció esetén az ügyfélnek kell viselnie a finanszírozótól független, hazai, illetve nemzetközi pénzpiaci környezet változása miatt jelentkező kamatváltozások következményeit (kamatkockázat). A futamidő során a kamatok a Merkantil Referencia Kamat változásának függvényében módosulhatnak. Deviza alapú finanszírozási konstrukció esetében a kamatkockázaton túl a devizaárfolyamok változásából eredő árfolyamkockázat hatását, és a vételi és eladási árfolyam eltéréséből adódó költséget is teljes egészében az ügyfélnek kell viselnie. Leendő ügyfeleinknek mérlegelnie kell, hogy e kockázatok miatt a fizetendő törlesztőrészletek összege – törlesztőrészlet-különbözet formájában - a futamidő alatt növekedhet.

Javasoljuk természetes személy ügyfeleiknek, illetve leendő szerződő feleiknek, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is. Partnereink igény szerint segítséget nyújtanak az ügyfél, illetve leendő szerződő fél teherviselő képességének felméréséhez a háztartási költségvetés-számító program használatával.

A megalapozott döntéshez segítséget nyújthat a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ tájékoztatója az ott szereplő termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások (pl.: hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) (https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak).

A Lízingbevevőt a futamidő alatt a Referenciakamat (3 hónapos BUBOR) változásától függően kamatkülönbözet fizetési kötelezettség terhelheti. A Referenciakamat mértékéről, a kamatkülönbözet fizetési kötelezettség és a finanszírozás további feltételeiről a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Zártvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzatból és Hirdetményekből tájékozódhat, amelyek megtekinthetőek a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötni akként, hogy a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint Finanszírozó lesz. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, részletekről érdeklődjön Tip-Top Automobile Kft-nél, akik a Merkantil Bank Zrt. finanszírozást nyújtó közvetítőjeként jár el.

Magatartási Kódex

A Merkantil Bank Zrt. tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a megkötendő szerződéssel érintett tevékenységére vonatkozóan – fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi LXVII. törvény 2. § i) pontjában meghatározott Magatartási Kódexnek vetette alá magát. A Magatartási Kódex Kapcsolódó dokumentumok alatt letölthető honlapunkról, illetve elérhető a Merkantil Bank 1051 Budapest, József Attila u. 8. szám alatti székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett hirdetményben.

Kezdőoldal  |  Kínálat  |  Szolgáltatás  |  Hitel  |  Biztosítás  |  Elérhetőség

A „Kínálat” menüpont alatt található beágyazott, hirdetéseket tartalmazó oldal, valamint a „Használtautó.hu” logó a Használtautó Informatikai Kft. tulajdona.
A weboldal tulajdonosa a Tip-Top Automobile Kft. © 2013. Minden jog fenntartva. A weboldalt az ICON-Net Bt. készítette.

Látogatóink száma:
Free Counters